Hướng dẫn cài đặt OpenCart lên hosting cPanel

16-December-2016

B1. Bạn có thể download mã nguồn OpenCart miễn phí tại trang chủ http://www.opencart.com/. Sau khi down về máy tính, bạn cần upload mã nguồn này lên hosting của mình. Bài viết này sử dụng Control Panel là cPanel.

B2. Bạn có thể dùng trực tiếp công cụ Upload trong File Manager (tham khảo tại đây) hoặc sử dụng tài khoản FTP (tham khảo tại đây) để up lên host. Mã nguồn gồm các file và thư mục sau:

B3. Tiếp theo bạn cần tạo 1 database và user cho website sau đó gán quyền cho user.

B4. Bạn cần truy cập vào domain để cài đặt với giao diện cài đặt ban đầu của OpenCart như bên dưới.

B5. OpenCart sẽ kiểm tra các thư viện cần thiết để cài đặt. Nếu đã đầy đủ hết thì bạn tiếp tục chọn Continue.

B6. Bạn điền các thông tin database, username, password lúc khởi tạo database. Bên dưới là thông tin của tài khoản admin website.

B7. Việc cài đặt coi như thành công khi xuất hiện giao diện sau:

B8. Bạn nên xoá đi thư mục install để đảm bảo an toàn. Để đăng nhập vào admin quý khách truy cập đường dẫn:http://yourdomain/admin/

Trên đây là các bước cần thiết để cài đặt website sử dụng mã nguồn mở OpenCart.

Các bạn có thể xem thêm tại:

Chúc các bạn thành công!


Tham khảo: http://docs.opencart.com/installation/