Hướng dẫn cách xóa cache smarty trong Prestashop

19-December-2016

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách xóa cache smarty trong Prestashop để giúp bạn biết được sự thay đổi khi cập nhật một chủ đề hay bài viết mới.

Bạn có thể tham khảo 2 cách bên dưới để thực hiện.

1. Bằng giao diện quản trị admin.

Bước 1. Vào giao diện quản trị admin.

Bước 2. Chọn ADVANCED PARAMETERS ,sau đó chọn Performance.
Bước 3. Tại phần SMARTY chọn Force compilation.

Bước 4. Save.

2. Sử dụng command line hoặc cPanel

Bước 1. Sử dụng SSH (tham khảo tại đây) hoặc giao diện quản lý cPanel (tham khảo tại đây)

Bước 2. Truy cập vào thư mục public_html

Bước 3. Xoá tất cả nội dung trong các thư mục bên dưới, ngoại trừ file index.php.

img/tmp
cache/smarty/cache
cache/smarty/compile
Các bạn có thể xem thêm video hướng dẫn:

Chúc các bạn thành công!