Hướng dẫn bật chế độ bảo trì website của PrestaShop

19-December-2016

Bài viết này sẽ hướng dẫn bật chế độ bảo trì website của PrestaShop trong những trường hợp cần thiết. Khi website đang ở chế độ bảo trì, user sẽ nhận được thông báo "website đang bảo trì" như bên dưới:

Để kích hoạt chế độ bảo trị, bạn thực hiện các bước sau:
B1. Đăng nhập vào giao diện admin.
B2. Chọn Preferences, chọn tiếp Maintenance.
B3. Chọn No để kích hoạt chế độ bảo trì.
B4. Tại dòng Maintenance IP, bạn có thể thêm IP của mình vào đây để khi truy cập từ IP vẫn sẽ thấy được website bình thường. Để thêm nhanh IP hiện tại, bạn chọn Add my IP.


B5. Chọn Save.
Bạn có thể xem video hướng dẫn sau:

Bạn có thể tham khảo thêm tại: http://doc.prestashop.com

Chúc bạn thành công!