Hướng dẫn Backup, Restore Joomla

14-December-2016

1. Giới thiệu

Akeeba Backup là một Extension của Joomla cho phép bạn quản lý Backup, Restore cơ bản website.

2. Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị Joomla với đường dẫn có dạng http://youwebsite.com/administrator
Bước 2: Download và cài đặt Akeeba Backup từ https://www.akeebabackup.com/download/akeeba-backup.html
Tiếp theo vào mục Extensions -> Manage -> Install.

Sau khi Download về, bạn chọn file Akeeba Backup, tiếp theo chọn Upload & Install.
Bước 3: Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn vào tiếp mục Components -> Akeeba Backup để quản lý Backup và Restore.

Sau khi nhấn vào liên kết trên lần đầu tiên, bạn sẽ thấy thông báo kiểm tra máy chủ để thiết lập sao lưu tối ưu cho website. Lúc này, bạn nhấn vào Configuration Wizard.

Sau khi quá trình kiểm tra kết thúc, màn hình sẽ hiển thị như ảnh bên dưới, bạn nhấn vào Backup Now để tiến hành backup.
Lưu ý: Nếu có hiện cảnh báo là bạn cần thay đổi PHP Version 5.6 thì bạn thực hiện thay đổi Version PHP sau đó tiến hành Backup lại nhé.

Tiếp theo là nhấn vào Backup Now.


Quá trình Backup đang được bắt đầu, bạn có thể theo dõi quá trình này như hình bên dưới.

Sau khi Backup hoàn tất bạn chọn tiếp mục Manage Backups.

Tại phần này, bạn có thể chọn nút Download để tải về máy tính cá nhân lưu trữ hoặc nhấn dấu tick ở đầu dòng và chọn Restore để tiến hành Restore lại bản backup vừa thc hiện.


Bạn có thể xem thêm tại:

Chúc các bạn thành công!