Giới thiệu và cài đặt MariaDB

09-December-2016

Bài viết này sẽ giới thiệu và cài đặt MariaDB.

1. Giới thiệu

MariaDB là một nhánh của MySQL( một trong những CSDL phổ biến trên thế giới ), là máy chủ cơ sở dữ liệu cung cấp các chức năng thay thế cho MySQL. MariaDB được xây dựng bởi một số tác giả sáng lập ra MySQL được sự hỗ trợ của đông đảo cộng đồng các nhà phát triển phần mềm mã nguồn mở. Ngoài việc kế thừa các chức năng cốt lõi của MySQL, MariaDB cung cấp thêm nhiều tính năng cải tiến về cơ chế lưu trữ, tối ưu máy chủ.

MariaDB phát hành phiên bản đầu tiên vào 11/2008 bởi Monty Widenius, người đồng sáng lập MySQL. Widenius sau khi nghỉ công tác cho MySQL ( sau khi Sun mua lại MySQL ) đã thành lập công ty Monty Program AB và phát triển MariaDB.

Chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn tại https://mariadb.org/ , MariaDB có các phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau: Windows, Linux,.. với các gói cài đặt tar, zip, MSI, rpm cho cả 32bit và 64bit. Hiện tại phiên bản mới nhất của MariaDB là 10.1.

2. MariaDB và MySQL

Do sự tương thích giữa MariaDB và MySQL nên trong hầu hết trường hợp chúng ta có thể xóa bỏ MySQL và cài đặt MariaDB để thay thế mà hệ thống vẫn hoạt động bình thường. Trên MariaDB và MySQL có:

+ Data and table definition files (.frm) files hoàn toàn tương thích

+ Tất cả client APIs, protocols and structs hoàn toàn giống nhau

+ Tất cả filenames, binaries, paths, ports, sockets,... hoàn toàn giống nhau

+ Tất cả MySQL connectors (PHP, Perl, Python, Java, .NET, MyODBC, Ruby, MySQL C connector etc) đều hoạt động bình thường khi đổi qua MariaDB

+ Gói mysql-client cũng hoạt động khi dùng với MariaDB

Ngoài việc hỗ trợ các storage engines cơ bản như MyISAM, BLACKHOLE, CSV, MEMORY, ARCHIVE, and MERGE thì trên MariaDB còn bổ sung thêm các storage engines sau:

+ Aria (được xem như một phiên bản cập nhập của MyISAM)

+ XtraDB (thay thế cho InnoDB)

+ FederatedX

+ OQGRAPH

+ SphinxSE

+ IBMDB2I

+ TokuDB

+ Cassandra

+ CONNECT

+SEQUENCE

+ Spider

+ PBXT

Ngoài ra trên MariaDB còn cải thiện hiệu năng và cung cấp thêm một số chức năng mới. Chúng ta có thể tham khảo chi tiết tại: https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-vs-mysql...

3. Cài đặt

Việc cài đặt MariaDB rất đơn giản và dễ dàng bài viết sau sẻ hướng dẫn cài đặt MariaDB trên hệ điều hành CentOS 32 bit. Sau đây là các bước:

- Thêm MariaDB Repository để cài đặt MariaDB bằng tiện ích YUM trên CentOS

Tạo file /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo với nội dung sau:

[mariadb]

name = MariaDB

baseurl = http://yum.mariadb.org/5.5/rhel6-x86

gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB

gpgcheck=1

- Cài đặt MariaDB

Nếu trên server đã cài đặt sẵn MySQL server thì chúng ta cần gỡ bỏ MySQL trước khi cài MariaDB. Chạy lệnh sau để cài đặt MariaDB

# yum install MariaDB MariaDB-server

- Tiến hành khởi động MariaDB

# /etc/init.d/mysql start

- Truy cập vào MariaDB để kiểm tra

# mysql

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.

Your MariaDB connection id is 237

Server version: 5.5.40-MariaDB MariaDB Server

*Tham Khảo

- http://en.wikipedia.org/wiki/MariaDB

- https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-vs-mysql...

- https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-vs-mysql...