Cấu hình trả lời mail tự động Autoresponders trên DirectAdmin

13-December-2016

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình trả lời mail tự động Autoresponders trên DirectAdmin của VinaHost. Các bước thực hiện như sau:

B1. Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting của Direct Admin tại link: https://freehost.vn:6868 hoặc https://yourdomain:6868

B2. Ở mục Email Management khách hàng chọn vào Autoresponders.

B3. Tiếp theo chọn vào Create New Autoresponder, điền thông số cần thiết -> Click "Create" để hoàn tất.

    • Responder Address: địa chỉ email trả lời
    • Responder Message: Nội dung trả lời


Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn sau:


Chúc các bạn thành công.