Cấu hình tên miền sử dụng Mail Google Apps

30-December-2016

Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Google Apps cho tên miền của mình, có khả năng khách hàng đó sẽ yêu cầu nhân viên trực cấu hình giúp họ DNS để Google xác nhận chủ sở hữu của tên miền.

Google Apps sử dụng 2 phương thức chứng thực dành cho tên miền thông qua DNS đó là thêm bản ghi TXT và thêm bản ghi CNAME. Google sẽ cung cấp cho người dùng một chuỗi giá trị và yêu cầu người dùng thêm một bản ghi TXT với giá trị được cung cấp đó vào DNS của tên miền, việc này cũng sảy ra tương tự đối với bản ghi CNAME. Khách hàng cần phải thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Cấu hình tên miền sử dụng dịch vụ Email của Google App:

Thông thường sau khi đã đăng ký và xác thực hoàn tất cho dịch vụ Google Apps, khách hàng sẽ yêu cầu nhân viên thực hiện cấu hình các MX record để tên miền có thể sử dụng dịch vụ Email của Google được.

Để tên miền có thể sử dụng email của Google, tên miền đó cần phải thêm một số MX record. MX record là giống nhau cho toàn bộ tên miền khi sử dụng Google Apps, sau đây là những MX record cần được cấu hình cho mỗi tên miền khi muốn sử dụng dịch vụ Email của Google.

  • Đối với tên miền sử dụng Nameserver dns1.vina-host.com, dns2.vina-host.com :

Tiến hành truy cập vào hosting tương ứng và thêm thêm các bản ghi như sau vào dòng.

Tên miền

14400

IN

MX

1

ASPMX.L.GOOGLE.COM

Tên miền

14400

IN

MX

5

ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM

Tên miền

14400

IN

MX

5

ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM

Tên miền

14400

IN

MX

10

ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM

Tên miền

14400

IN

MX

10

ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM

  • Đối với tên miền sử dụng Nameserver của Enom:

Tại trang quản lý DNS của tên miền. Thêm các MX record như sau:

@

MX

ASPMX.L.GOOGLE.COM

@

MX

ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM

@

MX

ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM

@

MX

ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM

@

MX

ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM

  • Đối với tên miền sử dụng Nameserver ns3 và ns4.vinahost.vn

Tại trang quản lý DNS của tên miền. Thêm các MX record như sau

Priority

Mail Server

1

ASPMX.L.GOOGLE.COM

5

ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM

5

ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM

10

ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM

10

ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM

- Sau khi tiến hành bổ sung các Record trên khách hàng vui lòng đợi từ 1-2h để MX record cập nhật mới và kiểm tra lại.