Cấu hình catch-all email trên Cpanel

10-December-2016

Cấu hình catch-all email trên Cpanel giúp bạn có thể nhận được email này ở một địa chỉ email mà tùy chỉnh, chẳng hạn như info@domain.com

Catch-all email là tính năng dùng để nhận toàn bộ thư gửi đến domain của bạn mà địa chỉ người nhận không chính xác hoặc không tồn tại. Ví dụ: Bạn có một domain là domain.com và email là myname@domain.com nhưng người gửi mail lại đánh nhầm địa chỉ là miname@domain.com. Các bước thực hiện như sau:

B1. Đăng nhập vào cPanel hosting của bạn.

B2. Vào menu Quản lý hòm thư điện tử => Địa chỉ email mặc định.

B3. Tiếp theo bạn cần chọn domain cần cấu hình. Ở mục Forward to email address, bạn điền email muốn nhận thư vào. Sau đó chọn Change để lưu thiết lập.
Chúc bạn thành công!