vinahost_lieu_co_can_thiet_xay_dung_email_cho_doanh_nghiep_hay_khong_1
Th. Mười Hai
Khách hàng cần làm gì nếu không liên hệ được với VinaHost

Bài viết này cung cấp các cách thức khách hàng liên lạc với VinaHost khi cần sự hỗ trợ.

Chi tiết
vinahost_Nha_cung_cap_host_nao_tot_nhat_viet_nam_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn chuyển giao toàn bộ tài khoản cho người khác quản lý, sở hữu

Mục đích bài viết này là hướng dẫn bạn cách chuyển giao toàn bộ tài khoản Khách hàng tại VinaHost cho người khác quản lý, sở hữu.

Chi tiết
vinahost_Tu_van_cho_khach_hang_dich_vu_hosting_va_lua_chon_goi_dich_vu_phu_hop_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn cách giải quyết khi bị chiếm dụng thông tin đăng nhập hoặc tranh chấp về quyền sở hữu tài khoản

Bài viết này nhằm hướng dẫn quý khách hàng cách xử lý khi khách hàng kiểm tra và phát hiện thông tin đăng nhập bị chiếm dụng hoặc có sự tranh chấp về quyền sở hữu tài khoản với một chủ thể khác .

Chi tiết
vinahost_huong_dan_cach_cung_cap_cac_thong_tin_can_thiet_khi_dang_ky_tai_khoan_khach_hang
Th. Mười Hai
Hướng dẫn cách cung cấp các thông tin cần thiết khi đăng ký tài khoản khách hàng

Tất cả các dịch vụ tại VinaHost đều được quản lý thông qua Tài Khoản Khách Hàng. Do đó, việc tạo tài khoản này rất quan trọng và cần thiết. Sau khi Quý khách thực hiện việc đặt mua dịch vụ, ở bước cuối cùng sẽ là bước tạo tài khoản (nếu là Khách hàng mới).

Chi tiết
vinahost_huong_dan_dang_ky_su_dung_dich_vu_thong_bao_tin_nhan_SMS_vinahost_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn quản lý tên miền Việt Nam

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý tên miền Việt Nam tại VinaHost. Các bước thực hiện như sau:

Chi tiết
vinahost_huong_dan_dang_ky_su_dung_dich_vu_thong_bao_tin_nhan_SMS_vinahost_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo tin nhắn SMS VinaHost

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo tin nhắn SMS VinaHost cho các gói dịch vụ sắp tới kỳ gia hạn. Các bước đăng ký như sau:

Chi tiết
vinahost_huong_dan_dang_nhap_hosting_tu_trung_tam_khach_hang_vinahost_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn đăng nhập hosting từ trung tâm khách hàng VinaHost

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng nhập trực tiếp vào hosting từ trung tâm khách hàng VinaHost. Các bước thực hiện như sau:

Chi tiết
vinahost_huong_dan_thay_doi_mat_khau_goi_dich_vu_hosting_vinahost_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu gói dịch vụ hosting VinaHost

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn tự thay đổi mật khẩu đăng nhập vào hosting VinaHost để đảm bảo tính bảo mật cho gói dịch vụ. Các bước thực hiện như sau:

Chi tiết