huong_dan_su_dung_Domain_And_Email_Forwarding_va_quan_li_ten_mien_tai_vinahost_4
Th. Tám
Hướng dẫn sử dụng Domain And Email Forwarding và quản lý tên miền tại VinaHost

Nhiều Khách hàng thắc mắc nếu tên miền được đăng ký và sử dụng DNS tại VinaHost thì chức năng Domain Redirect và Email Forwarding quản lý tại đâu và cách sử dụng ra sao, bài viết này VinaHost sẽ hướng dẫn sử dụng Domain And Email Forwarding cũng như quản lý tên miền của VinaHost tại đường dẫn https://secure.vinahost.vn/ac/clientarea.php


  Chi tiết
  huong_dan_su_dung_dns_manager_va_quan_ly_ten_mien_tai_vinahost_0
  Th. Tám
  Hướng dẫn sử dụng DNS Manager và quản lý tên miền tại VinaHost

  Nhiều Khách hàng thắc mắc nếu tên miền được đăng ký và sử dụng DNS tại VinaHost thì sẽ được quản lý tại đâu và cách sử dụng ra sao, bài viết này VinaHost sẽ hướng dẫn sử dụng DNS Manager cũng như quản lý tên miền của VinaHost tại đường dẫn https://secure.vinahost.vn/ac/clientarea.php

  Chi tiết
  huong_dan_tro_ten_mien_tai_vinahost_3
  Th. Sáu
  Hướng dẫn trỏ tên miền tại VinaHost

  Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thao tác trỏ tên miền tại VinaHost.

  Chi tiết