Chuyên mục kỹ thuật sẽ cung cấp các thông tin cần thiết, giúp bạn thực hiện các thao tác cài đặt, cấu hình các loại WebServer.
Chuyên mục này sẽ hướng dẫn bạn các thao tác cài đặt, cấu hình hệ điều hành Centos từ cơ bản đến nâng cao.