vinahost_cau_hinh_opcache_hoac_apc_cho_website_magento_1
Th. Mười Hai
Cấu hình Opcache hoặc APC cho website Magento

Nếu bạn dùng Shared hosting thì việc cấu hình Opcache hoăc APC cho website Magento là rất cần thiết đấy!

Chi tiết
vinahost_khoi_phuc_mat_khau_quan_tri_trang_admin_cua_magento_1
Th. Mười Hai
Khôi phục mật khẩu quản trị trang Admin của Magento

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách khôi phục mật khẩu quản trị trang Admin của Magento trong trường hợp bạn quên mật khẩu đăng nhập.

Chi tiết
vinahost_tuy_chinh_timeout_cho_trang_admin_cua_magento_1
Th. Mười Hai
Tùy chỉnh timeout cho trang Admin của Magento

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tùy chỉnh timeout cho trang Admin của Magento.

Chi tiết
vinahost_su_dung_jcomments_va_captcha_de_chong_spam_comment_1
Th. Mười Hai
Sử dụng Jcomments và captcha để chống spam comment

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Jcomments và captcha để chống spam comment.

Chi tiết
vinahost_bao_ve_bai_viet_wordpress_1
Th. Mười Hai
Bảo vệ bài viết WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách bảo vệ bài viết WordPress với mật khẩu trong trường hợp bạn muốn tùy chỉnh quyền đọc bài viết cho các đối tượng khác nhau.

Chi tiết
vinahost_bao_ve_wordpress_khoi_spam_comment_1
Th. Mười Hai
Bảo vệ WordPress khỏi spam comment

Bài viết này sẽ hướng dẫn khôi phục mật khẩu quản trị WordPress trong trường hợp bạn quên mật khẩu đăng nhập.

Chi tiết