vinahost_xu_ly_khi_gap_thong_bao_loi_508_resource_limit_is_reached_1
Th. Mười Hai
Xử lý khi gặp thông báo lỗi 508 Resource Limit Is Reached

1. Lỗi "508 Resource Limit Is Reached" là gì?

Thông báo lỗi "508 Resource Limit Is Reached" xuất hiện khi tài khoản hosting

Chi tiết
vinahost_kiem_tra_xu_ly_tinh_trang_bi_loi_dung_gui_thu_rac_spam_1
Th. Mười Hai
Kiểm tra xử lý tình trạng bị lợi dụng gửi thư rác (spam)

1. Khách hàng dùng dịch vụ Hosting

Theo quy định của công ty đối với các gói dịch vụ shared hosting,

Chi tiết
vinahost_huong_dan_kiem_tra_danh_gia_toc_do_truy_cap_website_cham_do_ma_nguon_hay_dich_vu_hosting_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn kiểm tra đánh giá tốc độ truy cập website chậm do mã nguồn hay dịch vụ hosting

1. Giới thiệu:

Trong quá trình sử dụng dịch vụ Hosting khách hàng có thể gặp các vấn đề về tốc độ truy cập website.

Chi tiết
vinahost_huong_dan_cach_import_cac_file_database_co_dung_luong_lon_tren_tai_khoan_shared_hosting_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn cách Import các file database có dung lượng lớn trên tài khoản shared hosting

1. Mục đích:

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho quý khách kiểm tra và xử lý khi muốn upload và import các file database lớn hơn 50MB

Chi tiết