vinahost_huong_dan_bat_thong_bao_loi_cua_prestashop_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn bật thông báo lỗi của PrestaShop

Bài viết sau sẽ hướng dẫn bật thông báo lỗi của PrestaShop để giúp bạn dễ dàng xác định nguyên nhân website bị lỗi từ đó khắc phục nhanh chóng.

Chi tiết
vinahost_huong_dan_bat_che_do_bao_tri_website_cua_prestashop_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn bật chế độ bảo trì website của PrestaShop

Bài viết này sẽ hướng dẫn bật chế độ bảo trì website của PrestaShop trong những trường hợp cần thiết.

Chi tiết
vinahost_huong_dan_bao_ve_spam_bang_captcha_cho_prestashop_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn bảo vệ spam bằng captcha cho PrestaShop

Bài viết này sẽ hướng dẫn bảo vệ spam bằng captcha cho PrestaShop, tránh bị auto spam vào cơ sở dữ liệu.

Chi tiết