vinahost_tuy_chinh_timeout_cho_trang_admin_cua_magento_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn update Magento các version 1.x

Bài viết sau sẽ hướng dẫn update Magento các version 1.x lên các version cao hơn (1.9.x), không áp dụng cho Magento các version 2.x hoặc update từ 1.x lên 2.x.

Chi tiết
vinahost_khoi_phuc_mat_khau_quan_tri_trang_admin_cua_magento_1
Th. Mười Hai
Khôi phục mật khẩu quản trị trang Admin của Magento

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách khôi phục mật khẩu quản trị trang Admin của Magento trong trường hợp bạn quên mật khẩu đăng nhập.

Chi tiết
vinahost_tuy_chinh_timeout_cho_trang_admin_cua_magento_1
Th. Mười Hai
Tùy chỉnh timeout cho trang Admin của Magento

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tùy chỉnh timeout cho trang Admin của Magento.

Chi tiết