vinahost_huong_dan_thay_doi_duong_dan_wordpress_joomla_magento_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn thay đổi đường dẫn WordPress, Joomla, Magento

1. Mục đích vài viết:
Hướng dẫn cách thực hiện việc chuyển thư mục trên Wordpress, Joomla, Magento để thuận tiện cho việc quản lý thư mục.

Chi tiết
vinahost_bao_ve_website_magento_cua_ban_bang_captcha_1
Th. Mười Hai
Bảo vệ website Magento của bạn bằng captcha

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách bảo vệ website Magento của bạn bằng captcha.

Chi tiết
vinahost_bat_che_do_bao_tro_cho_website_magento_1
Th. Mười Hai
Bật chế độ "Bảo trì" cho website Magento

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn bật chế độ "Bảo trì" cho website Magento.

Chi tiết
vinahost_cac_huong_dan_cau_hinh_toi_uu_cho_ma_nguon_magento_1
Th. Mười Hai
Các hướng dẫn cấu hình tối ưu cho mã nguồn Magento

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn cấu hình tối ưu cho mã nguồn Magento.


Chi tiết
vinahost_huong_dan_su_dung_google_analytics_tren_website_magento_cua_ban_
Th. Mười Hai
Cách tối ưu log cho Magento

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tối ưu log cho Magento cũng như cách làm sạch các table trên nếu bạn có quyền truy cập SSH vào server.

Chi tiết
vinahost_cau_hinh_opcache_hoac_apc_cho_website_magento_1
Th. Mười Hai
Cấu hình memcached cho website Magento

Cấu hình memcached cho website Magento nhằm mục đích tăng tốc các ứng dụng website bằng cách điều khiển bộ nhớ đệm dữ liệu và các đối tượng trong bộ nhớ RAM, giúp giảm số lần đọc một nguồn dữ liệu bên ngoài.

Chi tiết
vinahost_cau_hinh_opcache_hoac_apc_cho_website_magento_1
Th. Mười Hai
Cấu hình Opcache hoặc APC cho website Magento

Nếu bạn dùng Shared hosting thì việc cấu hình Opcache hoăc APC cho website Magento là rất cần thiết đấy!

Chi tiết
vinahost_huong_dan_su_dung_google_analytics_tren_website_magento_cua_ban_
Th. Mười Hai
Hướng dẫn sử dụng Google Analytics trên website Magento của bạn

Ở bài viết này, VinaHost sẽ hướng dẫn sử dụng Google Analytics trên website Magento của bạn nhằm giúp bạn dễ dàng thống kê lưu lượng truy cập và tương tác giữa người dùng với website. Từ đó giúp điều hướng và tăng lượng truy cập cho trang web.

Chi tiết