advisory
Tư vấn chọn dịch vụ hosting đưa ra các đề xuất, tư vấn để bạn có thể lựa chọn dịch vụ với cấu hình phù hợp, mang lại hiệu quả cao và tiết kiệm nhất.
tutorial
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ hosting cung cấp các thông tin để bạn có thể tự thực hiện các thao tác cài đặt, cấu hình, quản trị dịch vụ.
fixbug
Xử lý các lỗi thường gặp của hosting hướng dẫn bạn tối ưu, bảo mật và xử lý các lỗi đơn giản thường gặp trong quá trình sử dụng hosting.