cau_hinh_mail_tren_windows_mail
Th. Một
Hướng Dẫn Cài Đặt Email Qua Windows Mail

Hướng Dẫn Cài Đặt Email Qua Windows Mail

Chi tiết
cau_hinh_Mail_VinaHost_tren_Outlook_2013_0
Th. Một
Cấu hình Mail VinaHost với giao thức IMAP/POP3 trên Outlook 2013

Hướng Dẫn Cài Đặt Email Qua Outlook 2013

Chi tiết
khac_phuc_loi_outlook_0
Th. Mười Hai
Cách kiểm tra và xác định các lỗi gửi mail đi thông thường trên Outlook

Cách kiểm tra và xác định các lỗi gửi mail đi thông thường trên Outlook

Chi tiết
cau_hinh_mail_giao_thuc_pop3_outlook_2016_0
Th. Mười Hai
Cấu hình Mail VinaHost với giao thức POP3 trên Outlook 2016

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình Mail VinaHost với giao thức POP3 trên Outlook 2016.

Chi tiết
pop3_la_gi
Th. Mười Hai
Giao thức POP3 là gì?

POP3 là viết tắt của Post Office Protocol version 3, là một giao thức tầng ứng dụng, dùng để lấy thư điện tử từ server mail, thông qua kết nối TCP/IP. POP3 được sử dụng để kết nối tới server email và tải email xuống máy tính cá nhân thông qua ứng dụng email client như Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail…

Chi tiết
giao_thuc_imap_la_gi
Th. Mười Hai
Giao Thức IMAP là gì?

IMAP là chữ viết tắt của Internet Message Access Protocol là một giao thức được ra đời vào năm 1986 cho phép bạn truy cập email của mình mọi lúc mọi nơi, từ bất kỳ thiết bị.

Chi tiết
cau_hinh_mail__vinahost_voi_giao_thuc_imap_tren_dien_thoai_android_0
Th. Mười Hai
Cấu hình Mail VinaHost với giao thức IMAP trên điện thoại Android

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách #CấuHìnhMail bằng ứng dụng #Gmail của Google được cài sẵn trên các điện thoại #Android.

Chi tiết
vinahost_ho_tro_chuan_ket_noi_thu_dien_tu_1
Th. Mười Hai
Hỗ trợ chuẩn kết nối thư điện tử

1. Giới thiệu:
VinaHost cung cấp dịch vụ thư điện tử (email) và cho phép bạn sử dụng những phần mềm quản lý thư (mail client)

Chi tiết