vinahost_cau_hinh_catch_all_email_tren_email_hosting_1
Th. Mười Hai
Cấu hình catch-all email trên Email Hosting

Cấu hình catch-all email trên Email Hosting giúp bạn có thể nhận được email này ở một địa chỉ email mà tùy chỉnh, chẳng hạn như info@domain.co

Chi tiết
vinahost_cau_hinh_gui_va_nhan_mail_tren_iphone_1
Th. Mười Hai
Cấu hình gửi và nhận mail trên Iphone

1. Mục đích bài viết:
Hướng dẫn sau đây sẽ giúp các bạn thiết lập cấu hình gửi và nhận mail trên Iphone

Chi tiết
vinahost_huong_dan_cau_hinh_chong_spam_cho_email_voi_spamassassin_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn cấu hình chống spam cho email với SpamAssassin

Bài viết sau sẽ hướng dẫn cấu hình chống spam cho email với SpamAssassin.

Chi tiết
vinahost_huong_dan_cau_hinh_chong_spam_cho_email_voi_spamassassin_cho_dich_vu_email_hosting_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn cấu hình chống spam cho email với SpamAssassin cho dịch vụ Email Hosting

Bài viết sau sẽ hướng dẫn cấu hình chống spam cho email với SpamAssassin.

Chi tiết
vinahost_huong_dan_cach_phat_hien_spam_mail_voi_exim_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn cách phát hiện spam mail với Exim

Bài viết này sẽ hướng dẫn khách hàng làm thế nào bạn có thể xác định nơi chứa các mã độc phát tán thư rác trên VPS (Virtual Private Server)

Chi tiết
vinahost_huong_dan_cau_hinh_email_outlook_express_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn cấu hình email Outlook Express

Hướng dẫn cấu hình email Outlook Express

Chi tiết
vinahost_huong_dan_cau_hinh_relay_email_tren_cac_mail_server_thong_dung
Th. Mười Hai
Hướng dẫn cấu hình relay email trên các mail server thông dụng

Bài viết này hướng dẫn khách hàng cấu hình sử dụng dịch vụ email relay tại VinaHost.

Chi tiết
vinahost_huong_dan_cau_hinh_xac_thuc_khi_gui_mail_voi_domain_keys_va_spf_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn cấu hình xác thực khi gửi mail với domain keys và spf

Bài viết này sẽ hướng dẫn cấu hình xác thực khi gửi mail với domain keys và spf.

Chi tiết