luu_y_email_marketing
Th. Tám
Lưu Ý Trước Khi Sử Dụng Email Marketing Để Tránh Vào SPAM

Tên miền không bị Google phạt vào Blacklist. Kiểm tra tại: https://mxtoolbox.com/blacklists.aspx. Nếu bị BlackList đổi sang tên miền khác để tránh ảnh hưởng.

Chi tiết
vinahost_huong_dan_xem_thong_ke_chien_dich_email_da_gui_voi_email_marketing_4
Th. Một
Hướng dẫn xem thống kê chiến dịch email đã gửi với Email Marketing

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xem thống kê về chiến dịch email đã gửi với dịch vụ Email Marketing.

Chi tiết
vinahost_huong_dan_tao_danh_sach_nhap_tay_tung_lien_he_vao_dich_vu_email_marketing_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn tạo danh sách, nhập tay từng liên hệ vào dịch vụ Email Marketing

Bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện thao tác tạo một danh sách liên hệ và nhập tay các liên hệ vào danh sách bất kì.

Chi tiết
vinahost_huong_dan_nhap_dia_chi_email_tren_giao_dien_email_marketing_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn nhập địa chỉ email trên giao diện email marketing

Mỗi liên hệ (Contact ) là một tập hợp các thông tin của một email marketing cần gửi, có thể bao gồm địa chỉ email, họ tên, công ty, tuổi.

Chi tiết
huong_dan_su_dung_phan_mem_Email_Verifier_de_loc_email_address_2
Th. Mười Một
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Email Verifier để lọc email address

Việc kiểm tra email tồn tại là rất quan trọng trong email marketing. Việc danh sách của quý khách chứa các địa chỉ email không tồn tại có thể gây ra các hậu quả sau:

Chi tiết
huong_dan_import_danh_sach_tren_email_marketing_6
Th. Mười Một
Hướng dẫn import danh sách trên email marketing

Để nhập một list danh sách email marketing từ file quý khách thực hiện các thao tác sau:

Chi tiết