huong_dan_su_dung_ipkvm
Th. Năm
Hướng dẫn sử dụng IPKVM

IPKVM (hay KVM over IP) là thiết bị hỗ trợ kết nối từ xa vào server thông qua đường truyền mạng riêng của IPKVM.

Chi tiết
phan_biet_das_nas_va_san
Th. Hai
Phân biệt DAS, NAS và SAN

Cùng với sự phát triển CNTT và sự bùng nổ về dữ liệu, một nhu cầu xuất hiện là việc bảo quản, lưu trữ các số liệu một cách an toàn và hiệu quả. Chính vì vậy các giải pháp lưu trữ dữ liệu hiện đại đã ra đời nhằm đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

Chi tiết