vinahost_xu_ly_loi_trang_trang_khi_truy_cap_do_sai_version_php_1
Th. Mười Hai
Xử lý lỗi trang trắng khi truy cập do sai version PHP

1. Tình huống gặp phải:
- Tiến hành cài đặt website trong môi trường thử nghiệm chạy rất tốt,

Chi tiết
vinahost_xu_ly_loi_500_internal_server_error_voi_htaccess_1
Th. Mười Hai
Xử lý lỗi 500 Internal Server Error với .htaccess

Trong quá trình sử dụng hosting cPanel đôi khi chúng ta sẽ gặp tình trạng thông báo lỗi "500 Internal Server Error" khi truy cập website của mình.

Chi tiết
vinahost_xu_ly_cac_loi_pho_bien_trong_mysql_1
Th. Mười Hai
Xử lý các lỗi phổ biến trong MySQL

Dưới đây là các lỗi phổ biến trong MySQL mà có thể Quý khách có thể sẽ gặp phải trong quá trình sử dụng.

Chi tiết
vinahost_loi_406
Th. Mười Hai
Lỗi 406

1. Lỗi 406 là gì ?

Khi trình duyệt gửi một request để lấy thông tin từ server có nghĩa là trình duyệt gửi Accept header

Chi tiết
vinahost_kiem_tra_xu_ly_tinh_trang_website_bi_hack_1
Th. Mười Hai
Kiểm tra xử lý tình trạng website bị hack

Bài viết sau đây cung cấp cho khách hàng các phương pháp để bảo vệ website của mình cũng như hướng dẫn cơ bản khách hàng kiểm tra website

Chi tiết
vinahost_kiem_tra_xu_ly_khi_website_gap_loi_ket_noi_co_so_du_lieu_1
Th. Mười Hai
Kiểm tra xử lý khi website gặp lỗi kết nối cơ sở dữ liệu

1. Mục đích:

Bài viết này sẽ hướng dẫn kiểm tra và xử lý khi website của quý khách bị lỗi kết nối cơ sở dữ liệu.

Chi tiết
vinahost_kiem_tra_xu_ly_khi_website_bi_trinh_duyet_canh_bao_chua_ma_doc_1
Th. Mười Hai
Kiểm tra xử lý khi website bị trình duyệt cảnh báo chứa mã độc

1. Giới thiệu công cụ cảnh báo “Google Safe Browsing”:
Google cảnh báo cho người dùng web thông qua công cụ gọi là “Google Safe Browsing”

Chi tiết
vinahost_huong_dan_kiem_tra_xu_ly_loi_full_disk_cua_website_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn kiểm tra & xử lý lỗi Full Disk của website

1. Mục đích:
Bài viết này sẽ hướng dẫn cho quý khách xử lý lỗi của website khi hết dung lượng ổ cứng (Full Disk)

Chi tiết