vinahost_chung_chi_ssl_la_gi_cac_loai_chung_chi_ssl_toi
Th. Một
Chứng chỉ SSL là gì? Các loại chứng chỉ SSL? Tôi là khách hàng cá nhân nên dùng chứng chỉ SSL nào? Tôi là khách hàng doanh nghiệp nên dùng chứng chỉ SSL nào?

Chứng chỉ SSL là gì?

SSL - Secure Sockets Layer – một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ

Chi tiết
vinahost_khach_hang_phai_lam_gi_khi_muon_thanh_toan_ngoai_gio_hanh_chinh_1
Th. Một
Khách hàng phải làm gì khi muốn thanh toán ngoài giờ hành chính

1. Mục đích : Bài viết này nhằm hướng dẫn Quý Khách hàng phải làm gì để thanh toán ngoài giờ hành chính và sau khi thanh toán

Chi tiết
vinahost_huong_dan_thanh_toan_truc_tiep_hoac_chuyen_khoan_ngan_hang_1
Th. Một
Hướng dẫn thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng

I. THANH TOÁN TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY

Quý khách hàng có thể thanh toán tại văn phòng công ty :

Chi tiết
vinahost_huong_dan_thanh_toan_qua_paypal_1
Th. Một
Hướng dẫn thanh toán qua PAYPAL

Đây là hình thức thanh toán qua cổng Paypal đối với các thẻ mang thương hiệu Visa, MasterCard, American Express, Discover card

Chi tiết
vinahost_huong_dan_thanh_toan_qua_online_payment_1
Th. Một
Hướng dẫn thanh toán qua ONLINE PAYMENT

Đây là hình thức thanh toán thông qua cổng Onepay nội địa, sử dụng thẻ ATM và internet banking và dành riêng cho khách hàng Việt Nam.

Chi tiết
vinahost_huong_dan_thanh_toan_qua_credit_card_usd_1
Th. Một
Hướng dẫn thanh toán qua CREDIT CARD (USD)

Đây là hình thức thanh toán qua cổng Paypal đối với các thẻ mang thương hiệu Visa, MasterCard, American Express, Discover card

Chi tiết
vinahost_huong_dan_thanh_toan_qua_credit_card_vnd_1
Th. Một
Hướng dẫn thanh tóan qua CREDIT CARD ( VND)

Đây là hình thức thanh toán qua cổng Onepay đối với các thẻ mang thương hiệu Visa, MasterCard, American Express , JCB và dành riêng

Chi tiết
vinahost_uoc_tinh_muc_do_tai_nguyen_ram_cpu_can_su_dung_cho_mot_website_1
Th. Một
Ước tính mức độ tài nguyên ram / cpu cần sử dụng cho một website

Bài viết sau sẽ hướng dẫn khách hàng ước lượng một cách khái quát mức độ sử dụng trung bình ram / cpu của một website.

Chi tiết