1500266819_301f2e568edb573dc10c75caf7d8133f
Th. Chín
Tư vấn chọn dịch vụ hạn chế tấn công Web DDoS Filter và Proxy DDoS Filter

Web DDoS Filter

Giới thiệu

Dịch vụ phòng chống tấn công DDoS Web DDoS Filter của VinaHost cung cấp sử dụng các bộ lọc dữ liệu. Các bộ lọc này đứng giữa web server và người dùng, cản lọc các traffic được tạo ra bởi botnet/attacker và cho phép các traffic được tạo ra bởi người dùng thực đi vào web server. Không như phương thức sử dụng captcha, việc cản lọc traffic là trong suốt đối với người dùng, nên sẽ không gây ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng khi truy cập website.

Chi tiết
vinahost_chung_chi_ssl_la_gi_cac_loai_chung_chi_ssl_toi
Th. Một
Chứng chỉ SSL là gì? Các loại chứng chỉ SSL? Tôi là khách hàng cá nhân nên dùng chứng chỉ SSL nào? Tôi là khách hàng doanh nghiệp nên dùng chứng chỉ SSL nào?

Chứng chỉ SSL là gì?

SSL - Secure Sockets Layer – một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ

Chi tiết
vinahost_khach_hang_phai_lam_gi_khi_muon_thanh_toan_ngoai_gio_hanh_chinh_1
Th. Một
Khách hàng phải làm gì khi muốn thanh toán ngoài giờ hành chính

1. Mục đích : Bài viết này nhằm hướng dẫn Quý Khách hàng phải làm gì để thanh toán ngoài giờ hành chính và sau khi thanh toán

Chi tiết
vinahost_huong_dan_thanh_toan_truc_tiep_hoac_chuyen_khoan_ngan_hang_1
Th. Một
Hướng dẫn thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng

I. THANH TOÁN TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY

Quý khách hàng có thể thanh toán tại văn phòng công ty :

Chi tiết
vinahost_huong_dan_thanh_toan_qua_paypal_1
Th. Một
Hướng dẫn thanh toán qua PAYPAL

Đây là hình thức thanh toán qua cổng Paypal đối với các thẻ mang thương hiệu Visa, MasterCard, American Express, Discover card

Chi tiết
vinahost_huong_dan_thanh_toan_qua_online_payment_1
Th. Một
Hướng dẫn thanh toán qua ONLINE PAYMENT

Đây là hình thức thanh toán thông qua cổng Onepay nội địa, sử dụng thẻ ATM và internet banking và dành riêng cho khách hàng Việt Nam.

Chi tiết
vinahost_huong_dan_thanh_toan_qua_credit_card_usd_1
Th. Một
Hướng dẫn thanh toán qua CREDIT CARD (USD)

Đây là hình thức thanh toán qua cổng Paypal đối với các thẻ mang thương hiệu Visa, MasterCard, American Express, Discover card

Chi tiết
vinahost_huong_dan_thanh_toan_qua_credit_card_vnd_1
Th. Một
Hướng dẫn thanh tóan qua CREDIT CARD ( VND)

Đây là hình thức thanh toán qua cổng Onepay đối với các thẻ mang thương hiệu Visa, MasterCard, American Express , JCB và dành riêng

Chi tiết