vinahost_huong_dan_thay_doi_mat_khau_trong_directadmin_3
Th. Mười Hai
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu trong DirectAdmin

Trong DirectAdmin sẽ có 3 loại mật khẩu truy cập dịch vụ được sử dụng :

  • Mật khẩu tài khoản truy cập DirectAdmin.
  • Mật khẩu tài khoản chính truy cập dịch vụ FTP.
  • Mật khẩu tài khoản chính truy cập hệ thống Database.
Chi tiết
vinahost_huong_dan_tao_hosting_tren_directadmin_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn tạo hosting trên DirectAdmin

Bài viết hướng dẫn các bạn tạo hosting trên DirectAdmin. Các bước thực hiện như sau:

Chi tiết
vinahost_huong_dan_upload_file_voi_ftp_scp_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn upload file với FTP / SCP

Với bài viết này, VinaHost sẽ hướng dẫn upload file với FTP / SCP cho bạn.

Chi tiết
vinahost_cau_hinh_phan_quyen_an_toan_cho_website_tren_hosting_1
Th. Mười Hai
Cấu hình phân quyền an toàn cho Website trên Hosting

Hướng dẫn thực hiện CHMOD (phân quyền) tốt để giúp bạn có thể tránh cho website bị chèn mã,

Chi tiết
vinahost_tim_hieu_cau_hinh_file_htaccess_co_ban_1
Th. Mười Hai
Tìm hiểu cấu hình file .htaccess cơ bản

Ở đây file .htaccess hay được gọi là hypertext access là một file cấu hình sử dụng cho webserver chạy Apache

Chi tiết
vinahost_huong_dan_tao_mailing_list_tren_direct_admin_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn tạo Mailing List trên Direct Admin

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo Mailing List trên Direct Admin.

Chi tiết
vinahost_huong_dan_tao_email_account_voi_direct_admin_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn tạo email account với Direct Admin

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo email account với Direct Admin qua các bước đơn giản sau đây.

Chi tiết
vinahost_huong_dan_tao_database_voi_direct_admin_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn tạo database với Direct Admin

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo database với Direct Admin qua 4 bước đơn giản.

Chi tiết