vinahost_huong_dan_thiet_lap_ssh_server_tren_windows_bang_cygwin_tren_server_windows_2008_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn thiết lập SSH server trên Windows bằng Cygwin trên server Windows 2008

Bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách hàng sử dụng Cygwin - một ứng dụng mã nguồn mở, miễn phí kết hợp với OpenSSH

Chi tiết
vinahost_huong_dan_tai_va_cai_dat_sql_server_express_edition_2008_tren_windows_server_2008_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn tải và cài đặt SQL Server Express Edition 2008 trên Windows Server 2008

1. Giới thiệu

Bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách việc thực hiện tải về và cài đặt step-by-step SQL Server Express Edition 2008 R2.

Chi tiết
vinahost_huong_dan_tai_va_cai_dat_apache_tomcat_7_len_windows_server_2008_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn tải và cài đặt Apache Tomcat 7 lên Windows Server 2008

Bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách việc thực hiện tải về và cài đặt Apache Tomcat 7 trên Windows Server 2008.

Chi tiết
vinahost_huong_dan_cau_hinh_chung_thuc_user_ssh_su_dung_key_bang_cygwin_tren_windows_2008_1
Th. Mười Hai
Hướng dẫn cấu hình chứng thực user SSH sử dụng key bằng Cygwin trên Windows 2008

Ở bài viết Hướng dẫn thiết lập SSH server trên Windows bằng Cygwin trên Windows 2008

Chi tiết
vinahost_cai_dat_plesk_panel_12_5_tren_windows_server_2008_1
Th. Mười Hai
Cài đặt Plesk Panel 12.5 trên Windows Server 2008

Cài đặt Plesk Panel 12.5 trên Windows Server 2008

Chi tiết