Cài đặt Plesk Panel 12.5 trên Windows Server 2008

26-December-2016

1) Phần cứng yêu cầu:

- RAM: 1 – 2 GB RAM (tối thiểu 1GB RAM)
- HDD: 32 GB (tối thiếu)
- OS: Windows Server 2008 SP2 trở lên (Khuyên dùng Windows Server 2012)

Chi tiết quý khách có thể xem tại trang chủ Plesk

2) Các bước cài đặt:

Bài viết này sẽ hướng dẫn cài Plesk trên Windows Server 2008 R2 Enterprise 64bit

+ Download file cài đặt Plesk Panel:

+ Xác nhận thông tin Administrator của VPS/Server:

+ Để cài đặt chọn Install or Upgrade Product:


Chọn gói cài đặt mong muốn:
- Typical: gói cài đặt chuẩn.
- Full: gói cài đặt đầy đủ chức năng.
- Custom: gói cài đặt tùy chọn.+ Đặt mật khẩu admin cho Plesk Panel để quản lý:

Thời gian cài đặt khoảng 2-3 giờ. Màn hình khi cài đặt thành công.

3) Kích hoạt và sử dụng Plesk Panel 12.5

+ Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất quý khách có thể kết nối từ Client bên ngoài hoặc trực tiếp tại Server theo đường dẫn sau.
- Client: http://<địa chỉ IP Server>:8880/login_up.php3
- Server: http://localhost:8880/login_up.php3
Thông tin đăng nhập :
· Username: admin
· Password: <Password được khởi tạo trong quá trình cài đặt>
+ Điền thông tin về hostname, IP, postcode,... cho Plesk Panel

+ Sau quá trình điền thông tin do Plesk Panel cho phép trial. Click vào 14 day Full feautured trial licenses

+ Chọn key trial và kích hoạtSau khi hoàn tất bắt đầu sử dụng Plesk Panel 12.5

Chúc quý khách thành công.