Cách tối ưu log cho Magento

14-December-2016

1. Tối ưu table log của Magento trên giao diện admin

B1. Đăng nhập vào trang quản lý Magento với tài khoản admin.

B2. Trên thanh menu bar trên cùng chọn System, và click chọn Configuration.
B3. Ở panel Configuration bên trái, bạn kéo xuống dưới cùng và chọn System (click chọn Log, giao diện log settings sẽ xuất hiện).
B4. Trong mục Save Log Days nhập vào giá trị là 60 (nếu site của bạn quá lớn với lượng log nhiều, bạn có thể chọn các giá trị ngày lưu log thấp hơn như khoảng 30 hoặc 15 để giúp dung lượng table log không quá lớn).
B5. Trong mục Start Time, tiến hành chọn thời gian Megento sẽ làm sạch log.
B6. Đảm bảo rằng mục Freqeuncy đang chọn Daily.
B7. Sau đây là các tùy chọn:
- Error Email Recipient: nhập vào địa chỉ email mà bạn muốn nhận thông báo khi có lỗi xảy ra trong quá trình làm sạch log.
- Error Email Sender: tên sẽ xuất hiện ở phần "người gửi/sender" trên email thông báo lỗi trong quá trình làm sạch log.
- Error Email Template: chỉ có một tùy chọn mặc định.

2. Cách làm sạch table log qua giao diện command line

B1. Truy cập vào server thông qua phương thức SSH.
B2. Tiến hành truy cập vào thư mục shell bên trong thư mục chính chứa source code website Magento của bạn thông qua lệnh cd:

cd ~/public_html/shell

~: thay thế bằng thư mục chứa source code site Magento
3. Kiểm tra dung lượng của table log
php -f log.php status
4. Làm sạch table log
php -f log.php clean --days X
X: số ngày bạn muốn lưu giữ lại log.
Ví dụ:
php -f log.php clean -- days => Sẽ giữ lại log 5 ngày gần nhất, xóa hết tất cả các phần còn lại. Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn sau:
Trên đây là các cách tối ưu log cho Magento, chúc các bạn thành công!