Cách chuẩn đoán và khắc phục lỗi trang trắng trên WordPress

08-December-2016

2. Chuyểnsang theme mặc định
Nếu bạn đã thực hiện Disable Plugin mà vẫn còn tình trạng trắng trang, nguyên nhân có thể xuất phát từ Theme.
Nêu có quyền đăng nhập vào trang quản trị website, bạn có thể thay đổi trực tiếp. Nếu không có tài khoản quản trị, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn sau để kích hoạt theme mặc định bằng tay.
Bước 1: Đăng nhập vào cPanel.
Bước 2: Truy cập vào File Manager và tìm đến nơi chứa đường dẫn plugin của bạn thường là: public_html/wp-content/themes.

Lưu ý: Các theme mặc định của WordPress thường có các dạng như twentyfourteen hoặc twentythirteen.
Bước 3: Trở lại giao diện cPanel, tại mục Database Management chọn phpMyAdmin.

Bước 8: Thực hiện lại truy cập website của bạn.
Bạn có thể xem thêm tại:Chúc các bạn thành công.