Bật chế độ "Bảo trì" cho website Magento

14-December-2016

I. Giới thiệu

Khi người dùng truy cập website của bạn, đôi khi sẽ xuất hiện thông báo lỗi "Service Temporarily Unavailable".Tuy nhiên với các địa chỉ IP được chỉ định sẵn thì website vẫn truy cập được bình thường, bạn có thể thiết lập/ chỉnh sửa website của mình trước khi nó hoạt động trở lại.

II. Thực hiện

B1. Mở giao diện quản lý file trên cPanel.

B2. Tiến hành edit file index.php trên thư mục chứa mã nguồn Magento của bạn.

B3. Tìm đến đoạn $maintenanceFile = 'maintenance.flag'; thêm vào 2 dòng code như sau:

$maintenanceFile = 'maintenance.flag';

$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $allowed = array('xxx.xxx.xxx.xxx');

Với xxx.xxx.xxx.xxx là IP mà bạn muốn truy cập. Bạn có thể xem ip của mình tại http://echoip.vinahost.vn

B4. Tìm đến đoạn if (file_exists($maintenanceFile)) sửa thành: {if (file_exists($maintenanceFile) && !in_array($ip, $allowed)) { sau đó save lại file index.php.

B5. Tiến hành tạo thêm file maintenance.flag trên thư mục chính của Magento.

B6. Để tắt chế độ bảo trì trên, chỉ cần xóa bỏ file maintenance.flag.

Bạn có thể xem video hướng dẫn sau:

Vậy là bạn đã hoàn thành các bước bật chế độ "Bảo trì" cho website Magento. Rất đơn giản phải không nào!