​Cách back-up website WordPress bằng plugin All-in-One WP Migration

13-March-2019


Mở Permalinks Settings với Tab mới:


*** Lưu ý tắt mod security trước khi Import! Phiên bản PHP hiện tại phải lớn hơn hoặc bằng so với host cũ, ngoài ra nên để version wordpress ngang với phiên bản cũ

Đối với những file quá lớn thì có thể bị đứt session hoặc lỗi (treo, không upload dữ liệu).

Ngoài ra lưu ý là plugin free sẽ giới hạn dung lượng là 512MB (cao hơn sẽ bị treo ở 30.32% hoặc 90%)

Cách tăng giới hạn 512MB của plugin All-in-One WP Migration miễn phí:

+ Đối với phiên bản 6.71 trở về trước, ta chỉ việc sửa giá trị Max File Size trong file: /wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/constants.php

Giá trị trên được tính là bytes nên nếu muốn phải convert từ GB hoặc MB xuống bytes.

+ Đối với phiên bản 6.72 trở lên: (hoặc áp dụng với tất cả version – bản mới nhất hiện tại – 6.86 đang bị lỗi, upload file quá lớn sẽ bị treo ở 30.42%)

Sửa giá trị AI1WM_MAX_FILE_SIZE lại, ví dụ 4GB là 4294967296. Nếu muốn 40GB thì sửa thành 4294967296 * 10

+ Nếu thấy giá trị này: 'AI1WM_MAX_FILE_SIZE', 2 << 28 thì ta làm như sau:

'AI1WM_MAX_FILE_SIZE', 2 << 28 * 1.2 -> Tăng upload max lên 16GB

    Chúc các bạn thành công!