Tư vấn chọn dịch vụ hạn chế tấn công Web DDoS Filter và Proxy DDoS Filter

04-September-2018

Web DDoS Filter

Giới thiệu

Dịch vụ phòng chống tấn công DDoS Web DDoS Filter của VinaHost cung cấp sử dụng các bộ lọc dữ liệu. Các bộ lọc này đứng giữa web server và người dùng, cản lọc các traffic được tạo ra bởi botnet/attacker và cho phép các traffic được tạo ra bởi người dùng thực đi vào web server. Không như phương thức sử dụng captcha, việc cản lọc traffic là trong suốt đối với người dùng, nên sẽ không gây ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng khi truy cập website.

Tính năng

 • 99.9% uptime: Đảm bảo hệ thống luôn ổn định ổn định.
 • Ẩn IP máy chủ: Hỗ trợ ẩn IP thật của website được bảo vệ.
 • Tự động anti-DDoS: Tự động phân tích, nhận diện và phòng chống tấn công.
 • Cập nhật định kỳ: Hệ thống firewall luôn được cập nhật các công nghệ mới nhất.
 • Tương thích cao: Hỗ trợ tốt các website sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau như PHP, ASP.NET…
 • Đa nền tảng: Website được bảo vệ có thể chạy ở máy chủ sử dụng hệ điều hành bất kỳ như Windows hoặc Linux…
 • Tiết kiệm chi phí: Không cần đầu tư nhiều về phần cứng, nhân sự để theo dõi, giám sát và chống đỡ các cuộc tấn công DDoS.
 • Giám sát 24/7: Các quản trị viên giàu kinh nghiệm trong việc phòng chống tấn công DDoS luôn giám sát hệ thống 24/7.
 • Triển khai dễ dàng: Triển khai dịch vụ nhanh chóng và dễ dàng.

Lưu ý

 • Chỉ hỗ trợ server đang chạy dịch vụ web.
 • Dịch vụ Web DDoS Filter chỉ cung cấp cho các khách hàng thuê VPS/Server tại VinaHost.
 • Website cần được bảo vệ cần thay đổi DNS về IP mới do VinaHost cung cấp.

Proxy DDoS Filter

Giới thiệu

Dịch vụ phòng chống tấn công DDoS Proxy DDoS Filter của VinaHost cung cấp các bộ lọc dữ liệu - filter traffic ở nhiều tầng khác nhau trong mô hình OSI, bao gồm layer 3, layer 4 và layer 7. Các bộ lọc này đứng giữa server được bảo vệ và người dùng, cản lọc các loại tấn công ở các layer 3, layer 4 và layer 7 được tạo ra bởi attacker tấn công vào server. Máy chủ được bảo vệ sẽ được đặt trong vùng DMZ, không kết nối trực tiếp với Internet. Phương pháp chống tấn công ddos Proxy DDoS Filter sẽ cản lọc được các loại tấn công sau: UDP Attacks, TCP SYN Flood, SYN-ACK Reflection Attacks, ICMP AttacksS, DNS Amplification Attacks, HTTP Attacks.

Tính năng

 • 99.9% uptime: Đảm bảo hệ thống luôn ổn định ổn định
 • Ẩn IP máy chủ: Hỗ trợ ẩn IP thật của máy chủ được bảo vệ.
 • Tự động anti-DDoS: Tự động phân tích, nhận diện và phòng chống tấn công.
 • Cập nhật định kỳ: Hệ thống firewall luôn được cập nhật các công nghệ mới nhất.
 • Tương thích cao: Hỗ trợ tốt các máy chủ chạy website thương mại điện tử, game online…
 • Đa nền tảng: Máy chủ được bảo vệ có thể chạy hệ điều hành bất kỳ, ví dụ Windows hoặc Linux…
 • Tiết kiệm chi phí: Không cần đầu tư nhiều về phần cứng, nhân sự để theo dõi, giám sát và chống đỡ các cuộc tấn công DDoS.
 • Giám sát 24/7: Hệ thống Proxy DDoS Filter luôn được giám sát 24/7 bởi các quản trị viên giàu kinh nghiệm trong việc phòng chống tấn công DDoS.
 • Cản lọc nhiều loại DDoS: Hệ thống firewall có thể cản lọc nhiều loại tấn công ở lớp 3,4 và 7

Lưu ý

 • Dịch vụ Proxy DDoS Filter chỉ cung cấp cho các khách hàng thuê VPS/Server tại VinaHost.
 • Hỗ trợ server chạy đa dạng các ứng dụng, phần mềm…