Kloxo - Phần 5 - Các lỗi thường gặp và tài liệu tham khảo

27-December-2016

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Kloxo - Phần 5 - Các lỗi thường gặp và tài liệu tham khảo.

1. Các lỗi thường gặp

a. Không nhận domain.

Sau khi Add domain trong Kloxo và đã thực hiện thao tác trỏ IP của domain về server Kloxo, tuy nhiên khi gõ tên miền chỉ hiện trang default Kloxo như sau:

Tiến hành chạy script để fix lỗi trên.

# script/fixweb

Chạy scrip fix lỗi cho Webmail.

# script/fixwebmail

Reboot lại máy chủ

# reboot

b. Không start được httpd trong Kloxo.

Cài đặt lại apache:

#yum reinstall httpd

Update cho apache

#httpd -v

Xóa các file sau

rm -f /home/httpd/conf/domains

rm -f /home/httpd/conf/default/webmail_redirect.conf

Chạy script fix cho các tài khoản hosting trên Kloxo

#/script/fixweb

#reboot

Trong trường hợp httpd lỗi nghiêm trọng, nên đăng nhập vào Kloxo backup toàn bộ dữ liệu sau đó tiến hành cài đặt lại VPS và Kloxo, cuối cùng restore lại với bản backup từ trước.

2. Tài liệu tham khảo

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về Kloxo tại các trang dưới đây:

- Website: http://lxcenter.org/software/kloxo

- Wiki: http://wiki.lxcenter.org/tiki-index.php
Xem thêm toàn bộ bài hướng dẫn tại đây.
Chúc bạn thành công!