Kloxo - Phần 1 - Giới thiệu Kloxo và cách cài đặt

27-January-1970

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Kloxo - Phần 1 - Giới thiệu Kloxo và cách cài đặt. Kloxo là một trong những Control Panel miễn phí đầy đủ, hoàn thiện nhất từ trước đến nay. Các Dedicated, VPS sử dụng Kloxo sẽ tiết kiệm được chi phí mà hiệu năng quản trị hoàn toàn tương đương với các Control Panel có phí như cPanel.

1. Giới thiệu

Tiền thân của Kloxo được biết với tên LxAdmin, ban đầu giới hạn trong 40 domains, tuy nhiên sau này LxAdmin được đổi tên thành Kloxo với chính sách miễn phí hoàn toàn, phiên bản mới nhất hiện tại hỗ trợ không giới hạn domains.

Trang chủ: http://lxcenter.org/

2. Cài đặt

a. Yêu cầu hệ thống

- Hệ điều hành CentOS hoặc RedHat 5.x (Không hỗ trợ CentOS 6.x)

- Tối thiểu 256 MB RAM

- Tối thiểu 2GB ổ đĩa trống.

b. Đầu tiên, thực hiện Disable SELinux

Edit file: /etc/sysconfig/selinux , sau đó sửa dòng selinux=disabled

# su - root

# setenforce 0

Kiểm tra lại trạng thái đã disabled hay chưa:

#/usr/sbin/sestatus
Tiếp theo, Installing Kloxo

Nếu trên máy chủ ta chưa cài Mysql, thì ta làm như sau:

# su - root

# yum install -y wget

# wget http://download.lxcenter.org/download/kloxo/production/kloxo-installer.sh

# sh ./kloxo-installer.sh --type=master

Nếu đã cài Mysql phải khai báo thêm mật khẩu root mysql:

# su - root

# yum install -y wget

# wget http://download.lxcenter.org/download/kloxo/produc...

# sh ./kloxo-installer.sh --type=<master/slave> --db-rootpassword=PASSWORD

Sau khi cài đặt Kloxo thông tin truy cập như sau:

http://YOUR_SERVER_IP:7778

Username: admin

Password: admin

3. Cấu hình thông số ban đầu

Khi lần đầu tiên login vào hệ thống sẽ yêu cầu thay đổi mật khẩu admin cho Kloxo, mật khẩu này sẽ khác so với mật khẩu khi cài đặt ban đầu.

Tiếp theo, hệ thống yêu cầu chấp nhận chính sách bảo mật của Kloxo, nhấn vào “Click here to configure Lxguard”để đồng ý chấp nhận chính sách.

Alert: Lxguard for this server is not configured. Please Click here to configureLxguard since it is very important that you understand what it does. Lxguard is critical for the security of your server, at the same time, it can block your own

IP address from accessing the server, which can be frustrating if you don’t know what’s happening.

Alert: The identification name for your mail server is not set. This means thatmany public mail servers like hotmail will reject mails from your server. Click here to set it.

Alert: The ssh port for this server is not set. It is a good idea to change it tosomething other than the default 22. Please click here to change: . If you want to keep the ssh port to 22 and still avoid this message, go to the page, and set it forcibly to 22, and the warning will not be displayed again.

Xem thêm toàn bộ bài hướng dẫn tại đây.
Chúc bạn thành công!