Hướng dẫn tạo tài khoản email sử dụng Email Hosting

13-April-2018

Bài viết sau hướng dẫn quý khách tạo và sử dụng các tài khoản email khi đăng ký dùng gói Email Hosting.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Email Hosting.
- Quý khách dùng thông tin mà VinaHost đã gửi qua Email đăng ký gói dịch vụ để đăng nhập vào hệ thống:

Bước 2: Sau khi vào hệ thống quý khách đến mục Email -> Email Accounts.


Bước 3: Tại đây quý khách tiến hành tạo các tài khoản email theo ý của mình ví dụ: lienhe@vinahost.vn
- Mục Mailbox Quota: là dung lượng hòm mail mà quý khách quy định cho mỗi tài khoản email khi tạo ra.
- Sau khi đầy đủ thông tin quy khách click vào "Create Account"Bước 4: Kiểm tra lại thông tin email vừa tạo đã có trong danh sách hay chưa.

Các bạn có thể tham khảo thêm video hướng dẫn sau, chúc bạn thành công!