​Hướng dẫn quản lý danh mục sản phẩm ở giao diện đa ngôn ngữ

25-May-2018

Bài viết này hướng dẫn các bạn quản lý danh mục sản phẩm ở giao diện đa ngôn ngữ

1.Tạo danh mục trong Wordpress

Bước 1: Đăng nhập vào phần quản trị Wordpress.

Bước 2: Rê chuột vào Sản phẩm -> Danh mục

Bước 3: Chọn Add New để thêm danh mục mới


Bước 4:

- Nhập tên danh mục

- Chọn danh mục cha cho danh mục này(nếu nó là danh mục cha thì để trống)

Còn chỗ chuỗi đường dẫn tĩnh là chuỗi sẽ hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt khi người dùng truy cập danh mục của chúng ta.

Chú ý: Ở đây chúng ta có thể tự tạo đường dẫn cố định nhưng theo tôi chúng ta nên để wordpress

tự tạo sẽ tốt hơn

- Thêm ảnh thu nhỏ(có thể để trống)


Bước 5: Sau khi thêm danh mục mới, ta rê chuột vào danh mục vừa được thêm nhấn chọn Chỉnh sửa


Bước 6: Tiếp theo ta kéo xuống và nhấn vào nút Thêm để dịch sang ngôn ngữ khác
1: ngôn ngữ hiện tại
2: ngôn ngữ khác


Bước 7:Bước này ta điền thông tin danh mục sản phẩm bằng ngôn ngữ khác -> Thêm danh mục


Như vậy là đã xong phần thêm danh mục trên giao diện đa ngôn ngữ

2. Xóa danh mục: Ta rê chuột vào danh mục cần xóa -> Xóa
3. Chỉnh sửa danh mục:
Ta rê chuột vào danh mục cần chỉnh sửa -> Chỉnh sửa
Lưu ý: Khi xóa hoặc chỉnh sửa danh mục ta nhớ xóa hoặc chỉnh sửa trên tất cả các ngôn ngữ luôn nhé


Quản lí danh mục sản phẩm cũng giống như quản lí chuyên mục bài viết, nên các bạn có thể xem video dưới đây để tham khảo:--------Chúc các bạn thành công -------